Nyhetsbrev fra Selfa Arctic AS – uke1

Nytt år og nye muligheter!

  • Vi forbereder serieproduksjon av elektriske fiskebåter
  • MS Toppskarv- Statens naturoppsyn
  • Selfa i media

Les mer under!
Ta kontakt på telefon 24T
90 92 29 15

Eller via skjema på www.selfa.no

Lyst til å jobbe i Selfa?
Vi ansetter nye medarbeidere!
Det har nå gått 18 måneder siden elsjarken Karoline ble satt i drift. Teknologien har vist seg egnet til formålet og har gitt mange av de fordelene for brukerne som vi hadde sett for oss. Vi vil i tiden fremover satse på å levere fremdriftsanlegg som kan brukes i nybygg og i etterinstallasjoner for både yrkes og fritidsbåt. Dette innebærer også en styrkning av kompetansen som ligger i godkjenningen vi har via Godkjent Foretak (sdir) til å inkludere fartøy med ny type teknologi ombord. Vi søker derfor etter nye medarbeidere til å være en del av denne satsningen. Les mer om stillingene her.

Trykk her for kontaktskjema

MS Toppskarv  er bygd ved Folla Maritime a/s i Flatanger kommune etter egne spesifikasjoner fra Statens Naturoppsyn. Den er en arbeidsbåt med et 13 meter langt aluminiumsskrog og to motorer med vannjetaggregat. Båten dekker behovet for hele spekteret av kystoppsynets oppgaver som lakseoppsyn, praktiske tiltak i verneområder, overvåkingsoppgaver med videre.  Båten var ved sjøsetting i 2005 den største av Statens Naturoppsyn sine oppsynsbåter. Nå får båten ny komplett elektronikkpakke i samarbeid med Furuno Norge AS. Samtidig blir det gjort storservice på motor og vannjetaggregat – og ny DAB radio!

NOX-FOND-RAPPORT
Batteri og brenselcelle kan kutte utslipp fra hurtigbåter
Relativt korte hurtigbåtruter, det vil si under 10 nautiske mil, kan med fordel bli batterielektriske eller hybride. Det er så å si bare å ta en beslutning om å investere.Om seks-åtte år er det antakelig fullt mulig å trafikkere lengre hurtigbåtruter i over 30 knop med hydrogen i brenselceller. Da blir også de rutene utslippsfrie.

Les mer i Teknisk ukeblad – link under:
http://www.tu.no/artikler/batteri-og-brenselcelle-kan-kutte-utslipp-fra-hurtigbater/366391

Mange var skeptiske, men Bents el-sjark ble en kjempesuksess
Bent Gabrielsen har fisket med el-sjark i ett år uten å ha feil.
Det eneste «barnesykdommen» på nyanskaffelsen på 11 meter har paradoksalt nok vært feil på dieselaggregatet. Den elektriske fremdrifta har gått som en drøm. – Nye båter har som regel en del innkjøringsproblemer det første året. Teknologien på el-sjarken har imidlertid fungert problemfritt, selv om det er en prototyp, sier fiskeren fra Vannøya til iTromsø.

Les mer på itromsø – link under:
http://www.itromso.no/nyheter/2017/01/02/Mange-var-skeptiske-men-Bents-el-sjark-ble-en-kjempesuksess-14004906.ece