NYHETSBREV GRØNN VEKST
Februar 2017

Miljøteknologi? Utviklingsprosjekter? Demonstrasjon av ny teknologi?

For 2017 har Innovasjon Norge 500 millioner kroner tilgjengelig for utvikling og demonstrasjon av ny teknologi for å løse miljøutfordringer.Miljøteknologiordningen skal bidra til verdiskaping, omstilling og vekst, basert på utvikling og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Målgruppen er bedrifter i hele landet, i alle bransjer og alle størrelser.

Nytt av året er at også Enova tilbyr finansiering til utvikling og demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi.  Deres målgruppe er etablert industri, der sluttbruker er involvert og der prosjektet innebærer utvikling og demonstrasjon av ny teknologi knyttet til virksomhetens kjerneprosesser. Miljøteknologiordningen har et videre mandat. Den omfatter nye produkter, nye prosesser, nye tjenester, nye løsninger som er bedre for miljøet enn det som finnes tilgjengelig i dag. Miljøeffekten skal være kvantifiserbar.

Er du i tvil om hvor prosjektet hører hjemme? Les deg opp på nettsidene, og ta kontakt med oss i Innovasjon Norge eller Enova hvis du trenger å diskutere ditt prosjekt.

Nedenfor kan du lese mer om prosjekter som har mottatt finansiering fra Miljøteknologiordningen.

Ser lys fremtid i solenergi

Med støtte fra Miljøteknologiordningen utvikler NorSun en helautomatisk produksjonslinje for silisiumwafere til solceller. Høy effektivitet og kvalitet gjør selskapets wafere attraktive for de mest krevende solcelleprodusentene i verden.

LES MER

Borregaard

Borregaard produserer grønne kjemikalier og andregenerasjons biodrivstoff av biomasse fra tømmer. Produktene kan bidra til kraftig reduksjon i utslipp av klimagasser.

LES MER

Verdensledende på rensing av ballastvann

Optimarin har utviklet teknologi for ballastvann siden 1990-tallet, men nå står de foran et internasjonalt gjennombrudd. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har selskapet utviklet teknologi som tilfredsstiller den amerikanske kystvaktens strenge krav.

LES MER