Nyhetsbrev fra Selfa Arctic AS uke 16

Nyhetsbrev fra Selfa Arctic AS – uke 16 Selfa Arctic på Rødskjær trygget drift neste 10 år Selfa Arctic på Rødskjær trygget drift neste 10 år -Harstad Havn kjøper anlegget Det har en periode vært usikkerhet rundt drift og eierstruktur for virksomheten på Sandtorg sør for Harstad. Dagens eier hadde avertert anlegget til salgs,  og…