Nyhetsbrev fra Selfa Arctic AS – uke 16

  • Selfa Arctic på Rødskjær trygget drift neste 10 år

Selfa Arctic på Rødskjær trygget drift neste 10 år
-Harstad Havn kjøper anlegget

Det har en periode vært usikkerhet rundt drift og eierstruktur for virksomheten på Sandtorg sør for Harstad. Dagens eier hadde avertert anlegget til salgs,  og flere alternative muligheter har vært lansert, også i media.

Nå er det klart at eiendommen selges til Harstad Havn 19/4-2017,
og Selfa Arctic As har tegnet en 10 års leiekontrakt på deler av anlegget.

Historikk 
Erling Viksund fra Bergen startet opp Viksund Nor AS i 1971. Dagens eiendom og bygg ble satt opp i 1982. Etter konkurs i 1989 tok Harstad Skipsindustri AS over og videreførte drifta i selskapet Arctic Boat AS. I 1997 ble Selfa Arctic AS deleier sammen med Harstad Skipsindustri AS. Etter år 2000 har anlegget vært heleid av Erik Ianssen, både gjennom Selfa Arctic As og hans eiendomsselskap industriParken Eiendom AS. Drifta har hele tiden siden 1971 vært produksjon av fiskefartøy og reparasjon av alle typer fartøy under 80 tonn.

Konsekvenser av transaksjonen
Havnesjef Ivar F Hagenlund er veldig fornøyd med at handelen gikk i boks.
Harstad havn og Harstad kommune trenger mer sjønære arealer til havn, næring og industri, og vi planlegger 400 – 800 mål utbygging på Rødskjær. Massene til dette kan komme fra tunnellsprenging for ny E10 fra Tjeldsundbrua til Fiskefjorden. Eiendommen vi nå har kjøpt henger sammen med øvrig utvikling av Harstad som regionhavn. I tillegg ønsker vi å utvikle mer maritim industri på tomta vi nå har kjøpt, sier han.

Daglig leder Berit Ianssen i Industriparken Eiendom As er selger av anlegget.
22 millioner kroner ble salgssum, dette gir oss en regnskapsmessig gevinst på 17 millioner kroner. Med en total egenkapital på ca 100 millioner kroner, gir dette oss muskler både til å utvikle Selfa Arctic AS, vår nullutslippsteknologi og våre eiendommer videre.
For oss var det dog like viktig å få en seriøs lokal investor som kan utvikle det flotte anlegget på Rødskjær videre.

Avdelingsleder Magne Stenhaug er strålende fornøyd med sluttresultatet. Drifta er nå sikret i 10 år. Vi skal snart i gang med å bygge elektriske fiskefartøy. Både dette og mange satsinger fremover vil kreve gode og sterke eiere. Han er også glad for at bygget på Rødskjær nå både får helt ny taktekking, gigantportene i enden av produksjonsanlegg vil bli fornyet,
og hele kontor/hotelldelen skal rives og bli topp moderne.

Videre informasjon:

Havnesjef Ivar Hagenlund           Telefon 90969805
Daglig leder Berit Ianssen            Telefon 41173342
Avd leder Magne Stenhaug         Telefon 48004699

Husk også å bestille oppsett før sesongen!
Med SelfaHeisen landsettes båten uten fare for skade på rigg og mast.

Bestill oppsett her