water-1555170_1920

Vedrørende aksjekjøp i Ocean Energy AS

Bli med NÅ – på et tidlig tidspunkt – til lav kurs og ta del i verdiutviklingen i selskapet fremover!
For denne Folke-emisjonen har selskapet satt kursen til 75 øre pr. aksje.

Denne første ekstern-emisjonen til så vidt lav kurs er kun for å hente inn de nødvendige midler for gjennomføring av den første funksjons-testen sammen med midlene fra de statlige Innovasjon Norge og Skattefunn. Dvs. oppad begrenset til 7.5 Mill. kroner. Etter vellykket funksjonstest vil man hente inn et større beløp fra institusjonelle investorer via meglerhus for industrialisering av løsningen. Da sannsynligvis til en høyere kurs. Se note *

Husk at dette er ikke bare en aksje som kan gi fortjeneste. Det handler like mye om å være med å påvirke miljøet for fremtiden positivt – med en aksje som beviser at du var med å gjøre noe konkret for miljøet.
Ved å delta som fødselshjelper til dette prosjektet er du med på å skape et bedre grønt alternativt til Vindmøller og virkelig gjøre noe konkret for fremtidig global reduksjon av Co2-utslipp.

Videre kan dette bidra til å utvikle en ny norsk industrigren innen grønn havkraft.

Ja – dette vil jeg være med på – hent tegningsblankett her >>

Vil du gi ditt firma en positiv miljøprofil ved profilering av logo på bøyene til Ocean Energy?

Under testingen vil bøyene bli behørig profilert i inn- og utland gjennom de mange internasjonale miljøseminarer som foregår der året rundt med mye presse tilstede.

Videre vil bøyene bli web-castet live året rundt på flere miljø-relaterte hjemmesider. Hvis du ønsker å tegne en større aksje-transe i denne emisjonen kan vi tilby profileringsplass for ditt firma med logo sentralt synlig på bøyen og for øvrig under selskapets generelle profilering. En bøye og et prosjekt som vil få behørig oppmerksomhet i medie-bildet fremover.

Ta kontakt direkte med selskapet for å høre mere om dette!

* Note:
Tilleggsinformasjon:
Det finnes mange måter og metoder til å verdivurdere et selskap. Selv ekspertene kan være uenige om metodene for dette.
Verdien av et selskap på et gitt tidspunkt kan for eksempel vurderes utifra antall aksjer x kursen pr aksje (tegningskursen) i forbindelse med emisjonen. (Den virkelige verdien av selskapet kan både være høyere og lavere enn det tallet man da kommer frem til i verdivurdering.

 

Styret i selskapet har etter beste evne forsøkt å komme frem til en mest mulig relevant verdivurdering av selskapet, på dette tidspunktet og kommet frem til at en emisjonskurs pr aksje på 75 øre er relevant utifra selskapets verdier inkludert alle patenter, samt det potensial selskapet har i de nærmeste årene.
Som det fremkommer flere andre steder i selskapsinformasjonen i forbindelse med emisjonen, så har selskapet ved dette tidspunktet 88 millioner aksjer. Og ved en tegningskurs i denne emisjonen på 75 øre pr aksje, så priser det selskapet til NOK 57,2 millioner.
Kjøp av aksjer er alltid forbundet med risiko for tap. Mer informasjon om dette og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning fattes, finnes i informasjonsmateriellet som er utarbeidet i forbindelse med emisjonen.

Ønskes ytterligere opplysninger så ta gjerne kontakt med selskapet på E-post: oce@oce.as, hjemmesider: www.ocean-energy.no