spray-1761311

Se animasjonen som viser prinsippet til løsningen basert på lineærgeneratoren med direkte induksjon – som allerede er under testkjøring nå i Sverige.

Prosjektet bygger på

Mange års forskning og utvikling ved Uppsala Universitet på bølgekraftgeneratorer og ilandføringssystemer kan kombinert med vår Norske oppfinnelse – ”The Storm Buoy” – gjøre at vi nå sannsynligvis står foran et kommersielt gjennombrudd innen offshore bølgekraft på Vestlandskysten – og en mulig ny maritim vekstindustri.

  • Kraftverksystemet med lineærgeneratorer er enkelt og uten kompliserte hydrauliske og mekaniske komponenter, noe som gjør at testen så langt viser at man kan oppnå energipriser ned mot forbløffende kr. 0,50 pr. kWh. (Til sammenligning ligger vindmøller på 50 – 60 øre pr. kWh.). Det er også viktig rent miljømessig at systemet overhodet ikke inneholder noen form for olje eller hydraulikk-vesker som kan renne ut ved havari, men kun en renslig og svært effektiv lineærgenerator basert på kraftige magneter som er hermetisk lukket inne i en nitrogen-fylt sylinder på havbunnen beskyttet mot all form for korresjon. Videre er bølgeparker nærmest usynlige i miljøet og lager ikke de estetiske debattene som raser rundt vindmølleparker.
  • Selskapets målsetting er å ha et komplett system klart for uttesting i Norge og ved Plocan på Gran Canaria.
  • Ocean Energy vil benytte sin ”Storm Buoy” i prosjektet og har prosjektlederansvaret for gjennomføringen.
  • Ocean Energy har vært gjennom en grundig vurdering eksternt av sakkyndige fra NTNU, og Innovasjon Norge som også har gjennomgått konseptet har tidligere støttet prosjektet med ca. 4.0 Mill NOK
  • Seabased AB har gjennomført flere års uttesting av selve generatorene ved Lysekil. I dag er deres første bølgekraftpark på 1 MW koblet inn på el-nettet i Lysekil og leverer daglig strøm inn til det generelle markedet.
  • Samtidig med testen i Norge vil man kunne foreta en parallell test ved havforskningsinstituttet Plocan på Kanariøyene i samarbeide med de Norske EØS-midler som ble bevilget for slike formål i 2011. Her ble det gjennom to seminarer i Spania med Innovasjon Norge og UD også inngått et ”Letter of Intent” med Plocans ledelse i 2012 om utplassering av den første kommersielle bølgeparken på Kanariøyene dersom denne første testen blir positiv. Dette arbeidet vil nå fortettes gjennom 2017 i samarbeid med vår nye lokal partner på Gran Canaria – hotelleier Oscar Sanchez og hans store behov for energi til sine hotellkomplekser. Her vil det også søke EU-samarbeid med Horizont 2020 programmet for del-finansiering av denne test-parken

Fig 1: Den patenterte og neddykkbare ”Storm Buoy” som kan overleve ekstremvær året rundt.

Dagens styre og gründere i Ocean Energy AS har lang og profesjonell erfaring med utvikling av innovative selskaper fra grunnen av og frem til børsnotering. Det er en utvikling som selvsagt også er tiltenkt Ocean Energy AS etter hvert som prosjektet går over i den kommersielle fasen og salget av ”Storm Buoy” produktet tar av internasjonalt kombinert med utplasseringer av egne bølgeparker utenfor Norskekysten og rundt Kanariøyene.

Ring også gjerne for å høre mer om prosjektet direkte med selskapets ledelse på telefon: 88 00 30 40. Telefonen er betjent direkte av nøkkelpersoner i prosjektet hver hverdag mellom 09.00 og 20.00.

Eit bølgjekraftverk som dykkar


Eit bølgjekraftverk som dykkar.