innovasjon-norge

Innovasjon Norge – som allerede har evaluert Stormbøye-prosjektet sammen med Sintef, NTNU og gitt prosjektet støtte – sier i sin tilsagnsinnstilling:

«Dette prosjektet kan bety et paradigmeskifte innen Bølgekraft».

Prosjektet ble også nominert til «Innovasjonsprisen 2012» av DNB. Se nominasjonsvideoen her: