• Her er en prototype på en bøye, men The Storm Buoy vil ikke se helt slik ut når den er ferdig utviklet, understreker Ocean Energy. (Foto: Ocean Energy)

THE STORM BUOY

Dette bølgekraftverket dukker unna stormen

Norsk selskap har utviklet et bølgekraftverk som ikke havarerer ved ekstremvær.

Problemet med bølgekraftverk har vært at de havarerer når det er storm. Dette problemet kan nå være løst.

Med «The Storm Buoy», stormbøyen, kan bølgekraftverk overleve selv de hardeste stormer fordi den flytende delen på havoverflaten senker seg automatisk ned under vann ved ekstremsituasjoner og dermed rir været av.

Dette gjøres ved at ballasttanker åpner seg og tar inn vann mens en vinsjanordning drar den ned 10-15 meter under overflaten, langt nok til å unnslippe stormen, forklarer daglig leder Tov Westby i det norske selskapet Ocean Energy, som står bak oppfinnelsen.

Testes på Sunnmøre

Selskapet har også utviklet software som optimaliserer neddykkingen og som også korrigerer for tidevannsforskjeller slik at det kan produseres mest mulig kraft samtidig som risikoen for havari minimeres.

Nå skal anlegget testes ved Senter for havenergi på Runde i Herøy kommune på Sunnmøre, hvor det er tilgjengelig infrastruktur etter tidligere tester av bølgekraft.

- Vi skal teste stormbøyen i høst og gjennom vinteren for å vise at den leverer. Så er planen å ta det videre med en semikommersiell park fra og med neste sommer, sier Westby til Teknisk Ukeblad.

Slik kan stormbøyen til Ocean Energy bli seende ut. Illustrasjon: Ocean Energy

Gran Canaria

Mot slutten av året skal stormbøyen også testes ut på Gran Canaria.

Ocean Energy har nemlig inngått avtale med det spanske havforskningsinstituttet Plocan for å få utviklet bølgekraft som et alternativ til dyre dieselaggregater og vindmøller som ikke alle er like fornøyd med synet av.

På grunn av avhengigheten av dieselaggregatene er strømprisene ekstremt høye på Gran Canaria.

- Der har de en akutt energikrise, med priser oppe i 1,60 kroner/kWh. Derfor er det der vi først og fremst satser. Men bølgekraftverket kunne også vært lønnsomt i markeder med strømpris på 50 øre/kWh. Selv i Norge, om man regner 40 øre/kWh for strøm og ytterligere 20 øre/kWh i elsertifikater. Men det blir marginalt, så vi satser i først omgang først og fremst på Gran Canaria, sier Westby.

Samarbeider

Når det gjelder selve generatoren, samarbeider Ocean Energy med selskapet Seabased AB, med utspring i Uppsala Universitetet.

De vil bruke deres ferdigutviklede lineærgeneratorer for direkte induksjon av energi uten andre mekaniske komponenter.

Selve generatoren blir hermetisk lukket inne i et monteringsrør fylt med nitrogen med svak overtrykk, for å unngå rustangrep inne i generatoren, og så plassert trygt på havbunnen. Der er det et svært beskyttet miljø med 3-4 graders temperatur året rundt og ingen fare ved ekstremvær.

En middels stor bølgekraftpark med 1 000 generatorer med en effekt på 40 kW per enhet, har en installert effekt på 40 MW og beregnes å podusere ca. 140 GWh/år.

Avhengig av bølgehøyder kan den årlige energiproduksjonen variere mellom 80 - 280 GWh, ifølge Ocean Energy.

Når det blir storm skal ballasttanker på Ocean Energys stormbøye åpne seg og ta inn vann, slik at bøyen kan senkes og unngå havari. Illustrasjon: Ocean Energy

Støttes av Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter prosjektet med 4 millioner kroner.

- Dette er et spennende prosjekt innenfor bølgekraft, og er ett av svært få bølgeprosjekter som er støttet av Innovasjon Norge. Vi er fullstendig klar over at det å utvikle teknologi for å produsere energi av bølgekraft er forbundet med høy risiko. Dersom de lykkes, så potensialet stort i et internasjonalt marked, sier direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge Trøndelag til Teknisk Ukeblad.

Selskapet søker nå etter investorer slik at de kan starte prosjektet i høst, opplyser Westby.