Bli med på prosjektet nå – på et tidlig tidspunkt – dermed også til en lav aksjekurs, og ta del i verdiutviklingen i selskapet fremover! Minstetegning kr. 6 500.
I forbindelse med denne «Folke-emisjonen» har vi satt prisen på selskapet til den relativt lave kursen av 65 øre pr. aksje.
Litt om emisjonen:
  • Denne «folkeemisjonen» til såvidt lav kurs som 65 øre er kun for å hente inn de nødvendige midler for gjennomføring av den første funksjons-testen (Runde) sammen med midlene fra de statelige Innovasjon Norge og Skattefunn. Dvs. oppad begrenset til 7.5 Mill. kroner. Etter vellykket funksjonstest vil man hente inn et større beløp fra institusjonelle investorer via meglerhus for industrialisering av løsningen.
  • Minimums tegning for er en post er på 6 500,- kroner. Dvs. 10 000 aksjer.
«Først til Mølla»:
Ocean Energy skal som nevnt kun ta inn ca. 2 gangen av det staten har støttet prosjektet med i denne «Folke-emisjonen» – dvs. 7.5 millioner kroner. Det er nok til å gjennomføre den viktige testen på Runde Senter for Havenergi og bevise at det samlede konseptet virker. Når tegningsbeløpet er nådd, tildeles aksjepostene etter «først til mølla»-prinsippet.
Vær derfor rask til å bestille din aksjepost ved å skrive ut og sende inn tegningsblanketten som kan loades opp til høyre her på hjemmesiden – eller bestilles direkte fra selskapet og mottas som dokument pr. post via: oce@oce.as.
Etter vellykket test og videre utviking av selskapet mot en – potensielt – fremtidig børsnotering vil ytterligere emisjoner gjennomføres mot Institusjonelle investorer – da sannsynligvis til en høyere aksjekurs enn i denne første og sterkt begrensede folke-emisjonen hvor du kan delta. Imidlertid vil du også i fremtiden få forkjøpsrett på aksjer hvis du blir med allerede nå.
Et håndslag til bærekraftig energi
Husk dette er ikke bare en aksje som kan gi fortjeneste. Det handler like mye om å være med å påvirke miljøet for fremtiden positivt – med en aksje som beviser at du var med å gjøre noe konkret for miljøet!
Så les derfor videre om prosjektet under de forskjellige fanene til høyre – og glem ikke å sende inn tegningskjemaet hvis du liker ideen – skannet eller pr. post i god tid! Om du tegner deg for minimusbeløpet på 6500 kroner – eller mere – er du med å hjelpe vårt utviklingsteam i prosessen med å lansere bølgekraft som et nytt, kommersielt og grønt energi-alternativ for fremtiden og mot verdensmarkedet!
Her følger noen bilder fra produksjonen av en generator
ved fabrikken i Lysekil.
Bilde 1
Bilde 2
Den eneste bevegelige delen i hele generatoren er den spesielle statoren som man ser nederst i Bilde 1. Denne statoren vil da bevege seg opp og ned etter bølgene oppe på havoverflaten – via bøyen – og indusere strøm i generatoren uten noen mellomstadier i energikonverteringen – rett fra bølgene – til grønn strøm inn på forbrukernettet!
Selve generator-røret (Bilde 2) blir så til slutt i produksjonen hermetisk lukket og fylt med Nitrogen slik at korrosjon inne i generatoren overhodet ikke forekommer.

Inne i generatorrøret er det så viklinger hvor strømmen blir indusert når statoren beveger seg opp og ned-via bøyen på overflaten – lagret opp i trinsehjulene. Dette er altså de eneste bevegelige deler i hele konseptet og helt hermetisk lukket mot sjøvann og korrosjon. Levetiden er derfor estimert til minimum 15 år pga. den hermetiske emballering og lukking av konseptet.

Her er to ferdige generatorer for utsettelse på havbunnen. Disse er på 25 kW og skal brukes i verdens første kommersielle bølgepark som blir etablert utenfor Lysekil med den Svenske Stat og Fortum AB sammen med Seabased AB.
Les mere om konseptet og forretningsideen videre under fanene her på hjemmesiden.
The green solution for the future – ready for testing now!

– and the esthetic alternative to windmills…