spray-1761311

Se animasjonen som viser grunn-konseptet til løsningen basert på «point absorber»-prinsippet og en bunnmontert generatoren med direkte induksjon – som allerede har vært testkjørt med suksess i Sverige – men som ikke har stormsikring og dynamisk håndtering av variabelt innkommende store bølger for offshore miljø.

Se animasjonen under som viser prinsippene til Ocean Energy’s helt nye og patenterte «Balanserte System» som bygger videre på de samme grunn-prinsippene som over, men som også løpende kompenserer for ulike bølgehøyder, dynamisk holder wiren stram ved sterkt variable bølge- og tidevannsforskjeller og ikke minst har innebygget sikring mot ekstremvær ved å dykke ned – slik at kraftverket vil overleve under offshore forhold. År etter år!…

Prosjektet bygger på

Mangeårig utvikling og testing av del-komponentene i «Det Balanserte System» gjør at selskapet i dag har kommer frem til en helhetlig løsning for å produsere et komplett bølgekraftverk. En løsning som også vil overleve ekstremvær over årelang drift og løpende takle alle forskjellige innkommende bølgehøyder uten begrensninger i «slaglengde» på selve generatoren.

Utviklingen har foregått sammen med skandinaviske partnere siden 2010. De samlede erfaringer vi har gjort sammen med disse og våre egne utviklingsarbeider og eksperimenter gjør at vi nå sannsynligvis står foran et kommersielt gjennombrudd innen offshore bølgekraft – og en mulig ny maritim vekstindustri.

  • Løsningen med at kraftgeneratorsystemet er basert på et banebrytende Magnetgir (MLS) kombinert med konvensjonelle generatorer er enkelt og uten kompliserte hydrauliske og mekaniske komponenter. Dette gjør at tester så langt viser at man kan oppnå energipriser helt ned mot 50 øre pr. kWh. (Til sammenligning ligger vindmøller på 50 – 60 øre pr. kWh.).

Det er også viktig rent miljømessig at systemet overhodet ikke inneholder noen form for olje eller hydraulikk-vesker, men kun et renslig og svært effektivt akselerator-gir basert på kraftige magneter som er hermetisk lukket inne i en nitrogen-fylt sylinder på havbunnen beskyttet mot all form for korrosjon.

Videre er bølgeparker nærmest usynlige i miljøet og lager ikke de estetiske debattene som raser rundt vindmølleparker.

  • «Det Balanserte System» vil kunne overleve alle typer ekstremvær ved at den patenterte funksjonaliteten til «Storm Bøyen» – som automatisk senker seg ved storm og uvær – blir inkorporert i denne total-løsningen.

 

  • Det patenterte «klokke-streng» prinsippet i «Det Balanserte System» med en mot-bøye nederst gjør at systemet automatisk kan ta imot og regulere for alle normale bølgehøyder som løpende kommer inn og samtidig justere for tidevannsforskjeller.  Systemet får altså ingen begrensing i bølgehøyde eller «slaglengde» innenfor normalt driftsområde og kan håndtere bølger og dønninger opp mot 4-5 meter i vanlig og daglig produksjons-modus. Blir værforholdene for ekstreme vil bøyen dykke ned til et stillere nivå under havoverflaten etter det omtalte «Storm Bøye» prinsippet og unngår således unødvendig slitasje eller havari. Systemet kan deretter gjenoppta produksjonen straks været bedrer seg.

 

  • Selskapets målsetting er å ha et komplett system klart for uttesting i Norge utviklet i samarbeide med Universitetsmiljøet i Trondheim kommende periode.

 

  • Ocean Energy vil benytte sin allerede patenterte ”Storm Buoy” i prosjektet og har prosjektlederansvaret for gjennomføringen.

 

  • Samtidig med at testen gjøres i Norge vil man kunne foreta en parallell test i Hellas hvor pr i dag selskapet har inngått en samarbeidsavtale med det greske Green Tech-selskapet Energy Technologies & Biofuels (ETB) S.A. om å produsere og utteste en prototype av «Det Balanserte System». Dette gjøres ved en øygruppe utenfor Athen. Dette da forsøkt gjort i samarbeid med de norske EAA-midler (en del av EØS avtalen) som vil bli bevilget for slike formål i 2019. Her vil det også søkes EU-samarbeid med Horizont 2020-programmet for del-finansiering av denne test-parken.
Fig 1: «Det Balanserte System» i to
operasjonsmodus: Til venstre under vanlig
produksjon med bøyen på overflaten – til høyre
med «Storm Bøyen» neddykket midlertidig under
ekstremvær på overflaten.
Fig 1: «Det Balanserte System» i to operasjonsmodus: Til venstre under vanlig produksjon med bøyen på overflaten – til høyre med «Storm Bøyen» neddykket midlertidig under ekstremvær på overflaten.

Dagens styre og gründere i Ocean Energy AS har lang og profesjonell erfaring med utvikling av innovative selskaper fra grunnen av og frem til notering.

Det er en utvikling som selvsagt også er tiltenkt Ocean Energy AS etter hvert som prosjektet går over i den kommersielle fasen og salget av produktet tar av internasjonalt kombinert med utplasseringer av egne bølgeparker på sikt sammen med norske finansieringspartnere.

Ring også gjerne for å høre mer om prosjektet direkte med selskapets ledelse på telefon: 88 00 30 40. Telefonen er betjent direkte av nøkkelpersoner i prosjektet hver hverdag mellom 09.00 og 20.00.

Eit bølgjekraftverk som dykkar


Eit bølgjekraftverk som dykkar.