water-1555170_1920

Vedrørende aksjekjøp i Ocean Energy AS

Nå kan du bli med på neste, spennende steg for det norske teknologiselskapet Ocean Energy! Med ren energi fra bølgekraft skal vi skape verdier både du og miljøet kan tjene på. Her har også du som vanlig småsparer og investor mulighet til å ta del i den videre utviklingen av et industrieventyr med en grønn og bærekraftig profil!

Vi har kommet langt. Nå venter trinn 2:

Alle viktige patenter for løsningen «Det Balanserte System» er nå på plass. Teknologien er testet av ledende fagmiljøer, og vil utvikles videre i samarbeid med Universitetsmiljøet i Trondheim. Vi har tidligere blitt nominert til DNBs Innovasjonspris. Der andre aktører strever med tekniske problemer med ekstremvær, har vi løsninger som takler møtet med naturen. Det har krevet mye arbeid gjennom mange år. Men nå står vi foran et gjennombrudd – til glede både for våre investorer og ikke minst for kloden vår.

Bli med NÅ –  og ta del i verdiutviklingen i selskapet fremover!

Dette er en folke-emisjon.

Denne ekstern-emisjonen til denne kursen er kun for å hente inn de nødvendige midler for gjennomføring av den første funksjons-testen av «Det Balanserte System». Dvs. oppad begrenset til NOK 7.5 Mill. kroner.

Etter vellykket funksjonstest vil man hente inn et større beløp fra institusjonelle investorer via meglerhus for industrialisering av løsningen. Da sannsynligvis til en høyere kurs. 

Husk at dette er ikke bare en aksje som kan gi fortjeneste. Det handler like mye om å være med å påvirke miljøet for fremtiden positivt – med en aksje som beviser at du var med å gjøre noe konkret for miljøet.

Ved å delta som fødselshjelper til dette prosjektet er du med på å skape et bedre grønt alternativt til vindmøller og virkelig gjøre noe konkret for fremtidig global reduksjon av Co2-utslipp, ref. FN sin klimarapport.

Videre kan dette bidra til å utvikle en ny norsk industrigren innen grønn havkraft.

Vil du gi ditt firma en positiv miljøprofil ved profilering av logo på bøyene til Ocean Energy?

Under testingen vil bøyene bli behørig profilert i inn- og utland mot pressen samt web-castet live året rundt på flere miljø-relaterte hjemmesider.

Hvis du ønsker å tegne en større aksje-transje i denne emisjonen kan vi tilby profileringsplass for ditt firma med logo sentralt synlig på bøyen og for øvrig under selskapets generelle profilering. En bøye og et prosjekt som vil få behørig oppmerksomhet i medie-bildet fremover.

Ta kontakt direkte med selskapet for å høre mer om dette!

Tilleggsinformasjon:
Det finnes mange måter og metoder til å verdivurdere et selskap. Selv ekspertene kan være uenige om metodene for dette.
Verdien av et selskap på et gitt tidspunkt kan for eksempel vurderes utifra antall aksjer x kursen pr aksje (tegningskursen) i forbindelse med emisjonen. (Den virkelige verdien av selskapet kan både være høyere og lavere enn det tallet man da kommer frem til i verdivurdering. 

Styret i selskapet har etter beste evne forsøkt å komme frem til en mest mulig relevant verdivurdering av selskapet, på dette tidspunktet og kommet frem til at denne emisjonskursen pr aksje er relevant utifra selskapets verdier inkludert alle patenter, samt det potensial selskapet har i de nærmeste årene.

Kjøp av aksjer er alltid forbundet med risiko for tap. Mer informasjon om dette og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning fattes, finnes i informasjonsmateriellet som er utarbeidet i forbindelse med emisjonen.

Ønskes ytterligere opplysninger så ta gjerne kontakt med selskapet på epost: oce@oce.as, hjemmesider: www.ocean-energy.no

Om VPS
En VPS-konto er en konto for oppbevaring av aksjer og andre verdipapirer. I Norge er det Verdipapirsentralen (VPS) som driver dette. I Sverige er det Euroclear og i Danmark er det verdipapirsentralen (VP).

For de aksjonærene som ved tegningstidspunktet ikke er innehaver av en slik VPS-konto, har vi etablert en skandinavisk tjeneste som går ut på at aksjene blir stående på en felles VPS-konto, inn til de kan flyttes over til aksjonærens egen VPS-konto i respektive land. Dette er både trygt og sikkert.