wave-1913559

Ocean Energy AS

Energiselskapet Ocean Energy har de siste årene utviklet og fått patentert en komplett løsning som har løst de største problemene for alle tidligere forsøk på bølgekraftverkløsninger – nemlig havari ved ekstremvær. Dette i tillegg til, løpende og dynamisk, å kunne takle alle typer bølgehøyder i en normal driftsoperasjon.

Med «Storm Buoy», stormbøyen, vil bølgekraftverket motstå de enorme naturkreftene som alt blir utsatt for til havs. Dette bølgekraftverket overlever selv de hardeste stormer fordi den flytende delen på havoverflaten regelrett senker seg automatisk ned under overflaten ved ekstremsituasjoner og dermed «rir været av» mens selve generatoren er plassert permanent og sikkert nede på havbunnen og generer strømmen direkte gjennom en ny og innovativ løsning som er basert på et magnetgir (MLS) kombinert med en konvensjonell el-generator.

Det patenterte prinsippet med en trinnløs nivellering i «Det Balanserte System» gjør at systemet automatisk kan ta imot og regulere for alle normale bølgehøyder som løpende kommer inn og samtidig justere for tidevannsforskjeller.  Systemet får altså ingen begrensing i bølgehøyde eller «slaglengde».

Ledende samarbeidspartnere

Utviklingen og erfaringsinnsamling for del- komponentene til «Det Balanserte System» har foregått sammen med skandinaviske partnere siden 2010.

Her har selskapet underveis samarbeidet med bla. det svenske selskapet Seabased AB som har utgangspunkt i Uppsala Universitet og danske Aalborg Universitet samt sintef-sfæren i Trondheim.

De erfaringer vi samlet har gjort fra disse, sammen med våre egne utviklingsarbeider og eksperimenter, gjør at vi nå sannsynligvis står foran et kommersielt gjennombrudd med den helhetlige løsningen: «Det Balanserte System» som vil utvikles videre sammen med universitetsmiljøet i Trondheim.

Dette nye og samlede bølgekraftkonseptet kan bety en revolusjon innenfor denne siste, og svært lite utviklede, gren av helt grønn energi på verdensbasis. Dette gjør at vi nå sannsynligvis står foran et kommersielt gjennombrudd innen offshore bølgekraft – på linje med gjennombruddet for kommersiell vind- og solenergi på 80- og 90-tallet.

Slik virker den nye innovasjonen – Magnetgiret (MLS) – som er helt sentral i selskapets nye generatorløsning. Den muliggjør bruk av en helt konvensjonell hurtigroterende generator med utgangspunkt i de saktegående havbølgene på overflaten. Giret består bare av magneter som ikke berører hverandre og glipper derfor over ved «rykke og napp» og virker derfor også som en uslitelig «shock absorber» for hele systemet. De magnetene som brukes i magnetgiret er også meget rimelige i markedet i motsetning til de ekstremt kraftige og dyre magnetene som må brukes i en direktekoblet lineær generator – og generatorløsningen basert på dette MLS-systemet blir således økonomisk å masseprodusere.

Bli med på prosjektet

Nå kan du bli med på neste, spennende steg for det norske teknologiselskapet Ocean Energy! Med ren energi fra bølgekraft skal vi skape verdier både du og miljøet kan tjene på. Her har også du som vanlig småsparer og investor mulighet til å ta del i den videre utviklingen av et industrieventyr med en grønn og bærekraftig profil!

Vi har kommet langt. Nå venter trinn 2:

Alle viktige patenter for løsningen «Det Balanserte System» er nå på plass. Teknologien er testet av ledende fagmiljøer, og vil utvikles videre i samarbeid med Universitetsmiljøet i Trondheim. Vi har tidligere blitt nominert til DNBs Innovasjonspris. Der andre aktører strever med tekniske problemer med ekstremvær, har vi løsninger som takler møtet med naturen. Det har krevet mye arbeid gjennom mange år. Men nå står vi foran et gjennombrudd – til glede både for våre investorer og ikke minst for kloden vår.

Bli med NÅ –  og ta del i verdiutviklingen i selskapet fremover!

Dette er en folke-emisjon.

Denne ekstern-emisjonen til denne kursen er kun for å hente inn de nødvendige midler for gjennomføring av den første funksjons-testen av «Det Balanserte System». Dvs. oppad begrenset til NOK 7.5 Mill. kroner.

Etter vellykket funksjonstest vil man hente inn et større beløp fra institusjonelle investorer via meglerhus for industrialisering av løsningen. Da sannsynligvis til en høyere kurs. 

Husk at dette er ikke bare en aksje som kan gi fortjeneste. Det handler like mye om å være med å påvirke miljøet for fremtiden positivt – med en aksje som beviser at du var med å gjøre noe konkret for miljøet.

Ved å delta som fødselshjelper til dette prosjektet er du med på å skape et bedre grønt alternativt til vindmøller og virkelig gjøre noe konkret for fremtidig global reduksjon av Co2-utslipp, ref. FN sin klimarapport.

Videre kan dette bidra til å utvikle en ny norsk industrigren innen grønn havkraft.

Vil du gi ditt firma en positiv miljøprofil ved profilering av logo på bøyene til Ocean Energy?

Under testingen vil bøyene bli behørig profilert i inn- og utland mot pressen samt web-castet live året rundt på flere miljø-relaterte hjemmesider.

Hvis du ønsker å tegne en større aksje-transje i denne emisjonen kan vi tilby profileringsplass for ditt firma med logo sentralt synlig på bøyen og for øvrig under selskapets generelle profilering. En bøye og et prosjekt som vil få behørig oppmerksomhet i medie-bildet fremover.

Ta kontakt direkte med selskapet for å høre mer om dette!

Tilleggsinformasjon:
Det finnes mange måter og metoder til å verdivurdere et selskap. Selv ekspertene kan være uenige om metodene for dette.
Verdien av et selskap på et gitt tidspunkt kan for eksempel vurderes utifra antall aksjer x kursen pr aksje (tegningskursen) i forbindelse med emisjonen. (Den virkelige verdien av selskapet kan både være høyere og lavere enn det tallet man da kommer frem til i verdivurdering. 

Styret i selskapet har etter beste evne forsøkt å komme frem til en mest mulig relevant verdivurdering av selskapet, på dette tidspunktet og kommet frem til at denne emisjonskursen pr aksje er relevant utifra selskapets verdier inkludert alle patenter, samt det potensial selskapet har i de nærmeste årene.

Kjøp av aksjer er alltid forbundet med risiko for tap. Mer informasjon om dette og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning fattes, finnes i informasjonsmateriellet som er utarbeidet i forbindelse med emisjonen.

Ønskes ytterligere opplysninger så ta gjerne kontakt med selskapet på epost: oce@oce.as, hjemmesider: www.ocean-energy.no