Ny styreformann i Ocean Energy Technology AS

Styreformann Egil Holland og daglig leder Andreas Økland har, etter eget ønske, trådt tilbake fra sine verv.

Knut Regenius Pettersen er valgt til ny styreformann. Han har fra før allerede hatt flere verv innenfor OCE-sfæren. Han er utdannet Siv.ing. fra Baden Baden i Tyskland og BA, Finance & Administration, Exeter i England. Han har også en betydelig og lang erfaring fra internasjonal business i mange world wide konsern, som: Statsnett, Q-Free Asia, Volvo Poland m.v. I dag CEO MBC – Boss Management Consultant, UK og Malaysia.

Det er han som har ført OCE-sfæren i kontakt med de ledende personene innen Malaysia-sporet, og da særlig kontakten mot Sultan Tengku Zambri («Prinsen»). Pettersen vil nå påbegynne arbeidet med å videreføre det tidligere utførte arbeidet med dette sporet.