Melding

Oppdatering av Malaysia-kontakten Vi vil herved gi en orientering til våre aksjonærer om det som har skjedd i utviklingen av Malaysia-sporet, i den aller siste tiden. Se også den vedlagte grafiske skissen over organsieringen. Joint-venture selskap etablert Tidligere er det etablert et Joint-venture selskap i Malaysia; TM OCTAS ENERGY PLT, og det på 50/50 basis.…

Melding

Ny styreformann i Ocean Energy Technology AS Styreformann Egil Holland og daglig leder Andreas Økland har, etter eget ønske, trådt tilbake fra sine verv. Knut Regenius Pettersen er valgt til ny styreformann. Han har fra før allerede hatt flere verv innenfor OCE-sfæren. Han er utdannet Siv.ing. fra Baden Baden i Tyskland og BA, Finance &…