Oppdatering av Malaysia-kontakten

Vi vil herved gi en orientering til våre aksjonærer om det som har skjedd i utviklingen av Malaysia-sporet, i den aller siste tiden.

Se også den vedlagte grafiske skissen over organsieringen.

Joint-venture selskap etablert

Tidligere er det etablert et Joint-venture selskap i Malaysia; TM OCTAS ENERGY PLT, og det på 50/50 basis. Dette blir prosjektselskapet i Malaysia, og med formål å skaffe finansiering til å kunne bygge og teste ut Det Balanserte system – DBS – i full størrelse.

Tenaga National Berhad – TNB – «eier» University Tenaga Nasional – UNITEN – et av de tekniske universitetene i Malaysia. Og for en sammenligning så er UNITEN vesentlig større enn vårt eget tekniske universitet; NTNU. TNB kan sammenlignes med det norske Statsnett, og er et av de største selskapene i Malaysia.

UNITEN og TM OCTAS ENERGY PTL skal deretter og i fellesskap gjennomføre et faglig og teknisk utviklingsarbeid for Det Balanserte system.

Malaysia – litt historikk

Og siden vi er blitt såpass involvert i et selskap i Malaysia, så vil vi også gi en kort orientering om dette landet.

Malaysia er et føderalt, konstitusjonelt valgmonarki i Sørøst-Asia. Landet består av tretten delstater og tre føderale territorier. Sørkinahavet skiller det ca 330.000 km2 store landet i to deler. Vest-Malaysia på den malaysiske halvøya, som i nord grenser mot Thailand. Samt Øst-Malaysia på øya Borneo, og som grenser mot Indonesia mot sør. Ca 2/3 av landets innbyggere bor på den malaysiske halvøya. Selv om landarealet bare er litt større enn det norske landarealet, så bor det hele ca 31 millioner innbyggere i Malaysia. Dagens Malaysia fikk sin frigjøring fra Storbritannia i 1957.

Nasjonaldagen er 31. august. Og hovedstaden er Kuala Lumpur, som ligger på malaysiahalvøya.

Landet er et representativt demokrati med statsministeren som regjeringssjef. Statsoverhodet er Malaysias konge, som velges hvert femte år blant de ni av de vestmalaysiske delstatene.

Det nasjonale mottoet til landet er: «Bersekutu Bertambah Mutu» som oversatt til norsk blir; «Enhet er styrke».

Sultan Tenku Zambri

Vi må også fortelle litt om hvordan vi i det hele tatt har kommet i kontakt med sfæren rundt kongefamilien i Malaysia. Det kommer ene og alene fra den kontakten som vår nye styreformann i Ocean Energy Technology AS; Knut Regenius Pettersen opparbeidet seg gjennom de mange år han arbeidet og bodde i Malaysia.

Han har rett og slett blitt en personlig venn av Sultan Tengku Zambri («Prinsen»), som er en del av kongefamilien. Han kommer opprinnelig fra den nordligste delstaten; Kedah på malaysiahalvøya, og som grenser til Thailand i nord. Han ligger an til å bli valgt til Konge i Malaysia i løpet av noen år. Styreformann Knut R. Pettersen vil fortsette å pleie dette personlige vennskapet med han, for å få til et best mulig samarbeidsklima om dette prosjektet i Malaysia.

Etter hjemkomsten fra delegasjonsreisen til Kuala Lumpur høsten 2022, der DBS-prosjektet ble presentert for Malaysia-sfæren første gang, uttalte avdøde Tov Westby, at han var så imponert av at Sultan Tengku Zambri («Prinsen») helt personlig var så interessert i selv små tekniske detaljer innenfor DBS-prosjektet.

Så dette lover jo godt for den videre utvikling av dette samarbeidsprosjektet.