Melding

Oppdatering av Malaysia-kontakten Vi vil herved gi en orientering til våre aksjonærer om det som har skjedd i utviklingen av Malaysia-sporet, i den aller siste tiden. Se også den vedlagte grafiske skissen over organsieringen. Joint-venture selskap etablert Tidligere er det etablert et Joint-venture selskap i Malaysia; TM OCTAS ENERGY PLT, og det på 50/50 basis.…