Avtale om testlokasjon på Utsira

Ocean Energy AS (OCE) har inngått en Intensjonsavtale om en fremtidig testlokasjon på Utsira i Rogaland fylke. Selskapet Sustainable Energy AS på Stord er et såkalt «katapultselskap» og har en testlokasjon på Utsira, som benyttes av  flere andre selskaper til å teste sine konsepter for offshore bruk. 

OCE sin målsetting er å kunne bruke denne lokaliteten til å teste sitt eget produkt; Det Balanserte System (DBS), når den produktutviklingen og  finansieringen av dette prosjektet er kommet så langt at det kan foretas en  endelig test av et kommersiellt produkt, i full skala. 

Denne testen av det kommersielle produktet her på den norske vestkysten kan  komme parallelt med en ev. test i en annen kyststat i utlandet også.