I ordinær generalforsamling den 28.06.d.å. ble Carl Einar Ianssen valgt til styreformann. Arnfinn Berg er valgt til ny styremedlem.

Styremedlem Arnfinn Berg

Norsk statsborger bosatt i Norge, f. 1956.

Utdannelse: Mellomfag i markedskommunikasjon fra
IFM/BI fra 1989.

Berg har mer enn 30 års erfaring som konsulent innenfor
salgstrening, lederutvikling, organisasjonsutvikling og
rekruttering.

Berg har jobbet for både store og mindre bedrifter
i Norge og internasjonalt i India, Kina, Singapore,
Ghana og mange land i Europa.