Medgründer, styrets nestleder og selskapets største aksjonær – Tov Ole Jacob Westby (62) døde søndag den 30. april 2023, på sin hytte på Skjerdingfjell i Østerdalen.

Han har i hele selskapets historie vært en særs aktiv og engasjert gründer, for å kunne komme frem til et kommersielt ferdig produkt innen bølgekraft-teknologien. I den aller siste tiden har han vært leder for flere delprosjekter for utviklingen av denne teknologien. Han var en meget aktiv innovatør for å få frem denne teknologien, og ikke minst få meddelt de fire patentene som finnes for denne teknologien innen OCE-sfæren.

På kort sikt vil nok OCE få noen utfordringer med å finne hans erstatter, siden han var så involvert i selskapets prosjekter, både på det helt formelle nivået og også på det helt personlige plan, med alle våre nasjonale og ikke minst internasjonale kontakter innen OCE-sfæren.

Selskapet vil umiddelbart begynne arbeidet med å finne frem til det rette teamet, til å kunne utfylle det tomrommet som nå har oppstått internt i selskapet.