Ocean Energy Technology AS har foretatt suppleringsvalg til styret, etter Tov Westbys tragiske bortgang.

Styret består nå av: Styreformann Egil Holland og styremedlem Asbjørn Skotte. Andreas Økland er engasjert som ny CEO.

Andreas Økland

CEO Ocean Energy Technology
Norsk statsborger bosatt i Norge, født 1985

Sivilingeniør (MSc) innenfor produktutvikling og produksjon fra NTNU 2009. Bakgrunn som forsker og seniorforsker i SINTEF Teknologi og samfunn og senere SINTEF Byggforsk/Community fra 2009 til 2020 med prosjektledelse som forskningsområde. Konsulenterfaring fra Innowin 2020-2022, med vekt på utvikling, planlegging og finansiering av innovasjonsprosjekter.

Grunnlegger og daglig leder av rådgivningsselskapet Exante som tilbyr tjenester innen blant annet prosjektledelse, usikkerhetsstyring og bærekraftsanalyse.

Ocean Energy AS
www.ocean-energy.no
oce@oce.as

Andreas Økland / Ocean Energy AS