Oppdatering av Malaysia-kontakten

Delegasjon til Malaysia

I løpet av august var CEO Andreas Økland i vårt datterselskap Ocean Energy Technology AS (OCE Tech) og Advisory Board medlem Knut Regenius Pettersen på en delegasjonsreise til Malaysia.
Der møtte de Sultan Tengku Zambri («Prinsen») og hans bror Tengku Zahri i Kuala Lumpur. Formålet med reisen var å inngå et formalisert samarbeid med Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), et av de tekniske universitetene i Malaysia.

Partene signerte en felles samarbeidsavtale (Memorandun of Understanding) i en seremoni hos UNITEN den 21. august 2023. Avtalen forplikter partene til å samarbeide om å fremskaffe finansiering og bistå hverandre i teknologiutvikling innenfor bølgeenergi.

Etter signeringsseremonien presenterte OCE Teh. «Det Balanserte system» og «Stormbøyen» for Tenaga Nasional Berhad (TNB), som var invitert av UNITEN. TNB forvalter og administrerer strømnettet i Malaysia (som tilsvarende Statsnett i Norge) og TNB eier UNITEN. I tråd med samarbeidsavtalen leverte UNITEN i september 2023 et prosjektforslag til TNB om et felles utviklings- og demonstrasjonsprosjekt av «Det Balanserte system» og «Stormbøyen», med finansiering fra TNB sitt teknologiutviklingsfond. Tilbakemeldingen fra TNB er at de ønsker et alternativt, faseinndelt prosjektforslag med lavere teknologirisiko, hvor det prosjekteres, modelleres og digitalt tester komponentene i «Det Balanserte system» og «Stormbøyen».