Bytte av styreformann

Vår mangeårige styreformann Kjell Lybek Jørgensen (90) varslet oss allerede i sommer at han ønsket å bli avløst av yngre krefter. Og planen var at vi skulle foreta dette skifte av styreformann på vår kommende generalforsamling, planlagt til slutten av juni 2024.

I vårt siste styremøte nå i november meddelte dog Jørgensen at han ønsker å trå tilbake allerde ved dette tidspunktet, grunnet hans helsesituasjon. Og selvsagt må vi respektere Jørgensens ønske om dette.

Vi får bare takke Jørgensen for hans store innsats for selskapet, som styreformann i alle disse årene. Styret har deretter konstituert nåværende styremedlem Carl Einar Ianssen som ny styreformann frem til vår neste planlagte ordinære generalforsamling. For familien Ianssen (fra Trondheim) blir dette et valg av ny styreformann i selskapet, på en måte en ring som blir sluttet. Carl Einar Ianssens farfar Einar Ianssen (1924-2017) var jo vår mangeårige styreformann i selskapet/selskapene som var forgjengeren for Ocean Energy AS.

Vi ønsker Carl Einar Ianssen velkommen som ny styreformann, og vi ønsker ham lykke til i vervet.