Endring i informasjonsopplegget til våre mange aksjonærer

Vi har i mange år bakover praktisert et opplegg der vi gir ut 2-4 «lange» aksjonærbrev gjennom et kalenderår.

Vi har nå vedtatt å endre dette opplegget, til at vi fra nå av begynner med et opplegg der vi gir ut «Børsmelding» når vi har noe å melde til våre mange aksjonærer.

Dette vil således medføre seg at slike kommende meldinger vil bli mer korte og presise, og kun omhandle akkurat den aktuelle nyheten. Disse kommende meldingene vil bli å finne under valget; Aksjonærinfo.