Melding

Endring i informasjonsopplegget til våre mange aksjonærer Vi har i mange år bakover praktisert et opplegg der vi gir ut 2-4 «lange» aksjonærbrev gjennom et kalenderår. Vi har nå vedtatt å endre dette opplegget, til at vi fra nå av begynner med et opplegg der vi gir ut «Børsmelding» når vi har noe å melde…